Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

We are happy to announce the birth of…
我们高兴地宣布...的出生
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
With love and hope we welcome…to the world.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

…and…are engaged.
...和...订婚了。
Kihlauksesta ilmoittaminen
…are happy to announce their engagement.
...高兴地宣布他们订婚了。
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
We are happy to announce the engagement of…and…
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Kihlauksesta ilmoittaminen
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Kutsuminen kihlajaisiin
You are cordially invited to … and … engagement party on…
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Avioliitosta ilmoittaminen
Miss…is soon to become Mrs. ...
...小姐很快即将成为...夫人
Ilmoitus naisen avioliitosta
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

We would be delighted if you would join us on..at…for…
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
You are cordially invited to…
我们诚挚地邀请您...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
We would very much like you to come.
我们非常期待您的到来。
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Would you like to come to…for…?
你愿意来...参加...吗?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain