Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Henkilön taitojen kuvailu
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positiivinen arviointi hakijasta
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positiivinen arviointi hakijasta
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positiivinen arviointi hakijasta
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Positiivisen suosituskirjeen lopetus