Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Tisztelt Uram!
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Uraim!
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Tisztelt Hölygem/Uram!
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...megkülönböztette magát a ...
...si è distinto/a più volte per...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
A legnagyobb erőssége a ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
... kreatív problémamegoldó
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Jól kezeli a felelősséget is.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Henkilön taitojen kuvailu
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
È estremamente portato per...
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
I suoi doveri principali erano:
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Heti feladatai magába foglalták a ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Positiivinen arviointi hakijasta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Positiivinen arviointi hakijasta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus