Espanjaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Henkilön taitojen kuvailu
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positiivinen arviointi hakijasta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positiivinen arviointi hakijasta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus