Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Hakijan vahvuuksien luettelointi
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Henkilön taitojen kuvailu
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positiivinen arviointi hakijasta
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positiivinen arviointi hakijasta
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus