Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Henkilön taitojen kuvailu
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positiivinen arviointi hakijasta
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positiivinen arviointi hakijasta
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus