Ranskaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Vážený pane,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
C'est avec plaisir que je recommande...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... vynikal(a) v... .
... se distingue par...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Sa qualité principale est ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
On/ona řeší problémy efektivně.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Il/elle communique ses idées clairement.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
On/ona má obsáhnou znalost...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Henkilön taitojen kuvailu
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
On/ona je iniciativní v... .
Il/elle participe activement dans...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Ses principales fonctions consistaient en...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positiivinen arviointi hakijasta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positiivinen arviointi hakijasta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus