Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Vážený pane,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... vynikal(a) v... .
...si è distinto/a più volte per...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
On/ona řeší problémy efektivně.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
On/ona má obsáhnou znalost...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Henkilön taitojen kuvailu
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
È estremamente portato per...
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
On/ona je iniciativní v... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
I suoi doveri principali erano:
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Positiivinen arviointi hakijasta
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus