Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Hyvä Herra,
Уважаемый...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
Уважаемая...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Для меня честь давать рекомендации ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...erottautui hyvillä...
... показал себя как...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Его/ее главным талантом является...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hän on luova ongelmanratkaisija
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hänellä on laajat taidot
Круг его/ее умений очень широк
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hän on luotettava henkilö
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hänellä on hyvä tietämys...
Он/она хорошо разбирается в...
Henkilön taitojen kuvailu
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Hänen päävastuualueensa olivat...
Его/ее главными обязанностями было...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positiivinen arviointi hakijasta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus