Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem det vedkommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Kære fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...erottautui hyvillä...
... adskilte sig selv ved at...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hän on luova ongelmanratkaisija
Han / hun er en kreativ problemløser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hänellä on laajat taidot
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hän on luotettava henkilö
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hänellä on hyvä tietämys...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Henkilön taitojen kuvailu
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Hänen päävastuualueensa olivat...
Hans / hendes ansvarområder var...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positiivinen arviointi hakijasta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus