Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Henkilön taitojen kuvailu
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positiivinen arviointi hakijasta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus