Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Hyvä Herra,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä Herra / Rouva
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...erottautui hyvillä...
... onderscheidde zich door ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hänellä on laajat taidot
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hän on luotettava henkilö
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hänellä on hyvä tietämys...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Henkilön taitojen kuvailu
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Hänen päävastuualueensa olivat...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positiivinen arviointi hakijasta
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus