Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... vynikal(a) v... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
On/ona řeší problémy efektivně.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
On/ona má obsáhnou znalost...
Henkilön taitojen kuvailu
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
On/ona je iniciativní v... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positiivinen arviointi hakijasta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positiivinen arviointi hakijasta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus