Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Sehr geehrter Herr,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sehr geehrte Frau,
Hyvä Rouva
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä Herra / Rouva
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...erottautui hyvillä...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Hän on luova ongelmanratkaisija
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Hänellä on laajat taidot
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Hän on luotettava henkilö
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Hänellä on hyvä tietämys...
Henkilön taitojen kuvailu
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positiivinen arviointi hakijasta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positiivinen arviointi hakijasta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Positiivisen suosituskirjeen lopetus