Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znam ... od... i jako... w...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...wyróżniał/-a się...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... posiada szeroką wiedzę...
Henkilön taitojen kuvailu
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Zawsze bierze czynny udział w...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positiivinen arviointi hakijasta
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positiivinen arviointi hakijasta
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus