Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Bäste herrn,
Уважаемый...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa frun,
Уважаемая...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... utmärkte sig genom att ...
... показал себя как...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hens största talang är / finns inom ...
Его/ее главным талантом является...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hen är en kreativ problemlösare.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hen har en bred kompetens.
Круг его/ее умений очень широк
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hen hanterar ansvar väl.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Он/она хорошо разбирается в...
Henkilön taitojen kuvailu
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Его/ее главными обязанностями было...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positiivinen arviointi hakijasta
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positiivinen arviointi hakijasta
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positiivinen arviointi hakijasta
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus