Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Henkilön taitojen kuvailu
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positiivinen arviointi hakijasta
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus