Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Stimate Domn,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... s-a distins prin.... .
...distinguished himself / herself by…
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
His / her greatest talent is / lies in…
Hakijan vahvuuksien luettelointi
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
He / she is a creative problem-solver.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
He / she has a broad range of skills.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
... își comunică ideile clar și univoc.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
... face față cu ușurință responsabilităților.
He / she handles responsibility well.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Henkilön taitojen kuvailu
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
He / she always takes an active role in… .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
His / her main responsibilities were…
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
His / her weekly tasks involved…
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positiivinen arviointi hakijasta
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positiivinen arviointi hakijasta
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus