Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Monsieur,
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur
Tisztelt Uraim!
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
C'est avec plaisir que je recommande...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... se distingue par...
...megkülönböztette magát a ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Sa qualité principale est ...
A legnagyobb erőssége a ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
... kreatív problémamegoldó
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Il/elle possède une large palette de compétences.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Il/elle communique ses idées clairement.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Jól kezeli a felelősséget is.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Henkilön taitojen kuvailu
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Il/elle participe activement dans...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Ses principales fonctions consistaient en...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positiivinen arviointi hakijasta
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positiivinen arviointi hakijasta
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Positiivisen suosituskirjeen lopetus