Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Monsieur,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Hyvä Rouva
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Hyvä Herra / Rouva
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
C'est avec plaisir que je recommande...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... se distingue par...
...erottautui hyvillä...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Sa qualité principale est ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hänellä on laajat taidot
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Il/elle communique ses idées clairement.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hän on luotettava henkilö
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hänellä on hyvä tietämys...
Henkilön taitojen kuvailu
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Il/elle participe activement dans...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Ses principales fonctions consistaient en...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positiivinen arviointi hakijasta
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positiivinen arviointi hakijasta
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positiivinen arviointi hakijasta
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Positiivisen suosituskirjeen lopetus