Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Bästa frun,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znam ... od... i jako... w...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...wyróżniał/-a się...
... utmärkte sig genom att ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hens största talang är / finns inom ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hen är en kreativ problemlösare.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hen har en bred kompetens.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hen hanterar ansvar väl.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... posiada szeroką wiedzę...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Henkilön taitojen kuvailu
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Zawsze bierze czynny udział w...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positiivinen arviointi hakijasta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus