Ranskaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Szanowny Panie,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Henkilön taitojen kuvailu
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positiivinen arviointi hakijasta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positiivinen arviointi hakijasta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus