Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Z przyjemnością udzielę referencji ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znam ... od... i jako... w...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...wyróżniał/-a się...
... distinguiu-se por ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
O seu maior talento é ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...posiada wiele różnych umiejętności.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... posiada szeroką wiedzę...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Henkilön taitojen kuvailu
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Zawsze bierze czynny udział w...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Suas principais responsabilidades eram...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus