Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znam ... od... i jako... w...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...wyróżniał/-a się...
...si è distinto/a più volte per...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...posiada wiele różnych umiejętności.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... posiada szeroką wiedzę...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Henkilön taitojen kuvailu
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
È estremamente portato per...
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Zawsze bierze czynny udział w...
Ha sempre preso parte attiva in...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
I suoi doveri principali erano:
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Positiivinen arviointi hakijasta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus