Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Henkilön taitojen kuvailu
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positiivinen arviointi hakijasta
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positiivinen arviointi hakijasta
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus