Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
É com satisfação que forneço referências sobre...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znam ... od... i jako... w...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... distinguiu-se por ...
...wyróżniał/-a się...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
O seu maior talento é ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
... posiada szeroką wiedzę...
Henkilön taitojen kuvailu
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Zawsze bierze czynny udział w...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Suas principais responsabilidades eram...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Positiivinen arviointi hakijasta
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Positiivinen arviointi hakijasta
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Positiivinen arviointi hakijasta
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus