Esperantoksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
É com satisfação que forneço referências sobre...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... distinguiu-se por ...
...distingis per...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
O seu maior talento é ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Henkilön taitojen kuvailu
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Suas principais responsabilidades eram...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Positiivinen arviointi hakijasta
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Positiivinen arviointi hakijasta
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Positiivinen arviointi hakijasta
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus