Turkiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

관계자님께 드립니다.
Sayın Yetkili,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Sayın Yetkili,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Sayın Yetkili,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Sayın Yetkililer,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
관계자분(들)께 드립니다.
Yetkili makama,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
김철수님께 드립니다.
Sayın Ahmet Bey,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Sayın Ayşe Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Sayın Dilek Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Sayın Lale Hanım,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hakijan vahvuuksien luettelointi
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Henkilön taitojen kuvailu
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
... onun sıradışı özelliğidir.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Positiivinen arviointi hakijasta
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Positiivinen arviointi hakijasta
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Positiivinen arviointi hakijasta
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus