Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
관계자분(들)께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
김철수님께 드립니다.
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Kære fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
최수경님께 드립니다.
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Jeg er begejstret for at være reference for...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... adskilte sig selv ved at...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Han / hun har en omfattende viden om... .
Henkilön taitojen kuvailu
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Hans / hendes ansvarområder var...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positiivinen arviointi hakijasta
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positiivinen arviointi hakijasta
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus