Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Gentilissimo,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
A chi di competenza,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...si è distinto/a più volte per...
... vynikal(a) v... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
....dispone di una vasta gamma di abilità.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
On/ona má obsáhnou znalost...
Henkilön taitojen kuvailu
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
È estremamente portato per...
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Ha sempre preso parte attiva in...
On/ona je iniciativní v... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
I suoi doveri principali erano:
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positiivinen arviointi hakijasta
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positiivinen arviointi hakijasta
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus