Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Gentilissimo,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Hyvä Rouva
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
A chi di competenza,
Hyvä Herra / Rouva
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A chi di competenza,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...si è distinto/a più volte per...
...erottautui hyvillä...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hänellä on laajat taidot
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hän on luotettava henkilö
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hänellä on hyvä tietämys...
Henkilön taitojen kuvailu
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
È estremamente portato per...
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Ha sempre preso parte attiva in...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
I suoi doveri principali erano:
Hänen päävastuualueensa olivat...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positiivinen arviointi hakijasta
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positiivinen arviointi hakijasta
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positiivinen arviointi hakijasta
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Positiivisen suosituskirjeen lopetus