Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Gentilissimo,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
A chi di competenza,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A chi di competenza,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...si è distinto/a più volte per...
... onderscheidde zich door ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Henkilön taitojen kuvailu
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
È estremamente portato per...
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Ha sempre preso parte attiva in...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
I suoi doveri principali erano:
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positiivinen arviointi hakijasta
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positiivinen arviointi hakijasta
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus