Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Geachte heer
Уважаемый...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
Уважаемая...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Для меня честь давать рекомендации ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... onderscheidde zich door ...
... показал себя как...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Его/ее главным талантом является...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Круг его/ее умений очень широк
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Он/она хорошо разбирается в...
Henkilön taitojen kuvailu
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Его/ее главными обязанностями было...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positiivinen arviointi hakijasta
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positiivinen arviointi hakijasta
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus