Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Geachte heer
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
Hyvä Herra / Rouva
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... onderscheidde zich door ...
...erottautui hyvillä...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hänellä on laajat taidot
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hän on luotettava henkilö
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hänellä on hyvä tietämys...
Henkilön taitojen kuvailu
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positiivinen arviointi hakijasta
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positiivinen arviointi hakijasta
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Positiivisen suosituskirjeen lopetus