Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
É com satisfação que forneço referências sobre...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
... onderscheidde zich door ...
... distinguiu-se por ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
O seu maior talento é ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Henkilön taitojen kuvailu
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Suas principais responsabilidades eram...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positiivinen arviointi hakijasta
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positiivinen arviointi hakijasta
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus