Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Estimata sinjoro,
Уважаемый...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Уважаемая...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Для меня честь давать рекомендации ...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distingis per...
... показал себя как...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Его/ее главным талантом является...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Круг его/ее умений очень широк
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Li/ŝi havas grandan scion de....
Он/она хорошо разбирается в...
Henkilön taitojen kuvailu
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Его/ее главными обязанностями было...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positiivinen arviointi hakijasta
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positiivinen arviointi hakijasta
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positiivinen arviointi hakijasta
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus