Romaniaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Distinguido Señor:
Stimate Domn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Stimată Doamnă,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Stimați Domni,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quien pueda interesar
În atenția cui este interesat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Stimate Domnule Popescu,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
X se distinguió por su...
... s-a distins prin.... .
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Su más considerable talento es...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Tiene una amplia gama de habilidades.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... își comunică ideile clar și univoc.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Henkilön taitojen kuvailu
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Sus principales responsabilidades fueron...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Sus tareas diarias involucraban...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Positiivinen arviointi hakijasta
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Positiivinen arviointi hakijasta
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Positiivinen arviointi hakijasta
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus