Esperantoksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Distinguido Señor:
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
A quien pueda interesar
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Puedo recomendar abiertamente a X...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
X se distinguió por su...
...distingis per...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
Su más considerable talento es...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
Tiene una amplia gama de habilidades.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Henkilön taitojen kuvailu
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
Sus principales responsabilidades fueron...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
Sus tareas diarias involucraban...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Positiivinen arviointi hakijasta
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Positiivinen arviointi hakijasta
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Positiivinen arviointi hakijasta
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus