Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Henkilön taitojen kuvailu
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positiivinen arviointi hakijasta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positiivinen arviointi hakijasta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positiivinen arviointi hakijasta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Positiivisen suosituskirjeen lopetus