Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Suosituskirje

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Suosituskirje - Aloitus

Dear Sir,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Aloituslause, ilmaisu aiemman yhteistyön mielekkyydestä hakijan kanssa
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Kuvaus siitä, kuinka henkilökohtaisesti tuntee hakijan
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Aloituslause, kun on nauttinut hakijan kanssa työskentelystä
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Kuvaus siitä, miten tuntee hakijan
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Aloituslause, missä ilmaistaan, että on nauttinut henkilön kanssa työskentelystä

Suosituskirje - Taidot

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Hakijan persoonallisuuden positiiviset puolet
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Hakijan osoittamat positiiviset ominaisuudet
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hakijan vahvuuksien luettelointi
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Kuvaus hakijasta, joka ottaa mielellään vastaan ja ratkoo haasteita
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Kuvaus hakijasta, jolla on hyvät taidot ylipäätään
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hyvät kommunikointitaidot omaavan hakijan kuvailu
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Kuvaus hakijasta, joka osaa johtaa hyvin tiimiä tai projektia ja toimii hyvin myös paineen alla
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Henkilön taitojen kuvailu
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Kuvaus hakijasta, joka on neuvokas ja dynaaminen, vapaaehtoinen
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Kuvaus hakijan kyvystä tehdä asioita
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hakijan parhaan ominaisuuden kuvaus
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Kuvaus hakijasta, joka on aktiivinen ja heittäytyy työhönsä
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Kuvaus hakijasta, joka on dynaaminen ja älykäs

Suosituskirje - Vastuualueet

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Tehtävien listaaminen, joita hakija työpaikassaan suoritti ja mitä tehtäviin kuului
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Kuvaus hakijan suorittamista tehtävistä
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Kuvaus hakijan viikoittaisista tehtävistä

Suosituskirje - Arviointi

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positiivinen arviointi hakijasta
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Erittäin positiivinen arvio hakijasta
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positiivinen arviointi hakijasta
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positiivinen arviointi hakijasta
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Hakijan arvioinnissa annettava negatiivinen näkökulma
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Hakijan suosittelu tietyistä syistä, erittäin positiivinen arviointi työntekijästä

Suosituskirje - Lopetus

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Erittäin positiivisen suosituskirjeen lopetus
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Henkilö ei sovi hakemaansa työpaikkaan
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Positiivisen suosituskirjeen lopetus