Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Уважаемые...
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jag skriver gällande er annons på ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardimalli työhakemukseen
Прошу принять меня на должность...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardialoitus työhakemuksessa
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Мои сильные стороны:...
Mina främsta styrkor är ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Я специализируюсь на...
Mitt kompetensområde är ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
За время работы в ... я развил свои навыки...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Я отлично владею...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Я свободно говорю по...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jag är en erfaren användare av ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Отличные коммуникативные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Логическая аргументация
God slutledningsförmåga
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Логическое мышление
Logiskt tänkande
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Аналитические способности
Analytisk förmåga
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Высокие личностные качества
Bra samarbetsförmåga
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Переговорческие навыки
Bra förhandlingsteknik
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Презентационные навыки
Bra presentationsteknik
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Я свободен...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
С уважением ваш...
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
С уважением ваш...
Vördsamt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys