Koreaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Tisztelt Uram!
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!Uram!
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
존경하는 김철수 님께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Kedves Smith John!
친애하는 최현우님께
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardimalli työhakemukseen
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
...에 지원하고 싶습니다.
Standardialoitus työhakemuksessa
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Erősségeim ...
저의 장점은 ... 입니다.
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Szakterületem a ....
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Magas szinten beszélek...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Középszinten beszélek....
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Kiváló kommunikációs készség
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktív érvelés
추론 이해 능력
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logikus gondolkodás
논리적인 사고능력
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analitikus készségek
분석 능력
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Jó interperszonális készség
좋은 사교성
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Jó tárgyalási készség
협정 능력
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Előadó készség/Prezentációs készség
프리젠테이션 능력
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Számomra egy interjú megfelelne a ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Tisztelettel,
... (이름) 드림
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Tisztelettel,
... (이름) 드림
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Tisztelettel,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Üdvözlettel,
감사합니다. ...씨.
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys