Espanjaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Distinguidos Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Apreciados Señores:
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Kedves Smith John!
Estimado Sr. Pérez:
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardimalli työhakemukseen
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardialoitus työhakemuksessa
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Erősségeim ...
Mis puntos fuertes son...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Szakterületem a ....
Mi área de conocimiento es...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Magas szinten beszélek...
Tengo un manejo excelente de...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Középszinten beszélek....
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Kiváló kommunikációs készség
Excelentes habilidades de comunicación
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktív érvelés
Razonamiento deductivo
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logikus gondolkodás
Razonamiento lógico
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analitikus készségek
Capacidad de análisis
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Jó interperszonális készség
Buena comunicación interpersonal
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Jó tárgyalási készség
Aptitudes de negociación
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Előadó készség/Prezentációs készség
Habilidad para hablar en público
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Tisztelettel,
Se despide cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Tisztelettel,
Atentamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Tisztelettel,
Respetuosamente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Üdvözlettel,
Saludos,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys