Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardimalli työhakemukseen
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Standardialoitus työhakemuksessa
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Erősségeim ...
My strengths are…
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logikus gondolkodás
Logical thinking
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analitikus készségek
Analytical skills
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys