Koreaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sayın Yetkililer,
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Yetkili makama / merciiye,
존경하는 관계자 분(들)께
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sayın Ahmet Bey,
존경하는 김철수 님께
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sayın Dilek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sayın Melek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Sayın Demet Hanım,
존경하는 김희연 님께
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Sayın Alihan Erturan,
친애하는 최현우님께
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardimalli työhakemukseen
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
...에 지원하고 싶습니다.
Standardialoitus työhakemuksessa
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
... için sizinle çalışmak isterdim.
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Güçlü yanlarım ...
저의 장점은 ... 입니다.
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Uzmanlık alanım dahilinde ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
... diline son derece hakimimdir.
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
İyi seviyede ... bilgim vardır.
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Mükemmel iletişim becerisi
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Tümdengelim muhakemesi
추론 이해 능력
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Mantıklı düşünebilme
논리적인 사고능력
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analitik düşünce
분석 능력
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
İyi kişilerarası ilişki becerisi
좋은 사교성
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Anlaşma becerisi
협정 능력
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Sunum becerisi
프리젠테이션 능력
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Saygılarımla,
... (이름) 드림
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Tüm içtenliğimle,
... (이름) 드림
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Saygılarımla,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saygılar,
감사합니다. ...씨.
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys