Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Vážený pane,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardimalli työhakemukseen
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardialoitus työhakemuksessa
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukce
Deduktiv argumentation
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logické myšlení
Logisk tænkning
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytické schopnosti
Analytiske evner
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys