Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logické myšlení
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
S úctou,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys