Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

เรียน คุณผู้ชาย
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน คุณผู้หญิง
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
เรียน ท่านทั้งหลาย
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียนคุณ สมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardimalli työhakemukseen
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardialoitus työhakemuksessa
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
จุดแข็งของฉันคือ...
Meus pontos fortes são...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Eu tenho experiência em /com ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excelente habilidade de comunicação
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Raciocínio dedutivo
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Pensamento lógico
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
ทักษะในการวิเคราะห์
Habilidades analíticas
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Bom relacionamento interpessoal
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Habilidades de negociação
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
ทักษะในการนำเสนอ
Habilidades de comunicação
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Estou disponível para entrevista em ..
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
ด้วยความเคารพ
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความเคารพ
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพ
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys