Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Kære Hr.,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Kære Fru.,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Kære Hr./Fru.,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Til hvem dette ankommer,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardimalli työhakemukseen
Jeg ville søge stillingen som...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardialoitus työhakemuksessa
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mine styrker er...
I miei punti di forza sono...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mit ekspertområde er...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jeg råder fremragende over...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jeg har en fungerende viden om...
Sto imparando...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jeg er en erfaren bruger af...
Sono un(') utente esperto/a di...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Fremragende kommunikations evner
Eccellenti doti comunicative
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiv argumentation
Capacità deduttive e di ragionamento
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logisk tænkning
Capacità logiche
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytiske evner
Capacità analitiche
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Gode interpersonel evner
Ottime abilità interpersonali
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Forhandlings evner
Capacità di negoziazione
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Præsentations evner
Capacità di presentazione
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
In allegato trova il mio cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referencer kan rekvieres fra...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jeg er ledig til et interview den...
Sono disponibile per un colloquio...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med venlig hilsen
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med respekt,
I miei più cordiali saluti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Med venlig hilsen
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys