Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Hyvä Herra,
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Kedves Smith John!
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardimalli työhakemukseen
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardialoitus työhakemuksessa
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Vahvuuksiini kuuluvat...
Erősségeim ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Asiantuntemukseni keskittyy...
Szakterületem a ....
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Magas szinten beszélek...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Minulla on hyvät perustaidot...
Középszinten beszélek....
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Erinomainen kyky kommunikoida
Kiváló kommunikációs készség
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiivinen ajattelu
Deduktív érvelés
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Looginen ajattelu
Logikus gondolkodás
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analyyttiset taidot
Analitikus készségek
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Jó interperszonális készség
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Neuvottelukyvyt
Jó tárgyalási készség
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Esiintymistaidot
Előadó készség/Prezentációs készség
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Suosituksia voi pyytää...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Olen saatavilla haastatteluun...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Tisztelettel,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Tisztelettel,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys